Zorg in Groningen, op het Hogeland en in het Westerkwartier. Er is weer plaatsing mogelijk

Over ons aanbod

Wij bieden cliënten een divers aanbod van diensten. Wij bieden ambulante begeleiding, dagbesteding, begeleid wonen en beschermd wonen in Groningen en Drenthe. We bieden dit aan de groep cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, verslavingsachtergrond, justitieel kader, NAH of een combinatie van deze aandoeningen.

Wij bieden geen zorg aan cliënten wanneer er sprake is van een zedendelict, cliënten met een ernstige lichamelijke beperking en wanneer we geen passend aanbod kunnen doen tijdens de intake- en aanmeldfase.

We bieden zorg door middel van deskundige en professionele teams van begeleiders waarbij de lijn voor de zorg uitgezet wordt in samenwerking met diverse betrokken ketenpartners zoals huisarts, fysiotherapie, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, reclassering en forensische zorg.

Na de aanmelding wordt er een aanmeldgesprek ingepland en bespreken we de zorgvragen, doelen en wensen. We kijken samen of we goede en gepaste zorg kunnen bieden en op welke locatie. Wanneer er nog geen geldige indicatie is, kunnen wij deze aanvragen. Op basis van de indicatie wordt de zorg gefinancierd. De maandelijkse eigen bijdrage wordt berekend door het CAK op basis van het inkomen.

Een kort overzicht

Contactformulier vragen

Onze locaties

Ik ben verwijzer

Onze organisatie

Stichting Keroazie
Mernaweg 46
9964 AT, Wehe-den Hoorn
0595-745070
info@keroazie.nl